Impazz Maintain
gaat op Iwakura Missie!

Zoals Japan met een hele delegatie van de regering in 1871 op missie ging om de modernisering van Japan een boost te geven, zo gaat Arjan namens Impazz Maintain op missie naar Japan. Deze missie was het begin van de eerste industriële revolutie in Japan en misschien wel wereldwijd. En vandaag de dag valt er ook nog zoveel te leren van de Japanners! Dit past heel goed in de historie van Nederland met Japan. Het schijnt zelfs zo te zijn dat een Nederlander, Guido Verbeck, dit idee heeft bedacht en aangedragen aan de Japanners destijds.

Arjan gaat op reis met Symbol BV en zal een bezoek brengen aan de fabrieken van Toyota, Honda, Nissan, Denso en TOTO. Ook de Nederlandse ambassade en de Tokyo University wordt bezocht. Een Japanse tolk zal alle dagen met ons meereizen.

Waarom kan Japan nu zo interessant zijn voor ons,
voor onze wereld, voor jou?

Omdat er zoveel lijnen te trekken zijn in de uitdagingen waar Japan voor staat en waar wij als Nederland voor staan. Ik zet een aantal dingen willekeurig op een rij:

  • Japan is de 3e economische grootmacht in de wereld. Zij zullen voorop willen blijven lopen en innovatief blijven om die positie te behouden.
  • Japan heeft te maken met een enorme vergrijzing. In Nederland worden wij ook ouder, de babyboomers gaan nu met pensioen.
  • Japan heeft het laagste geboortecijfer van de wereld. In Nederland hebben sommige delen ook te maken met krimp en de gevolgen worden al zichtbaar in de dorpskernen. Ook de arbeidsmarkt krijgt daar nu al mee te maken, schaarste in goed en beschikbaar personeel is bekend.
  • Japan heeft nauwelijks natuurlijke grondstoffen. Nederland heeft met het stoppen van het winnen van aardgas ook nauwelijks natuurlijke grondstoffen. Japan kiest daarom vanaf 1871 al om te investeren in kennis. Nederland doet dit ook en zou dit nog veel meer kunnen doen.
    Japan heeft een enorme hoge staatsschuld en zal dus economisch op niveau moeten blijven acteren. Nederland heeft ook een staatsschuld die door de winning van aardgas niet meer afgelost kan worden. Wij zullen ook een alternatief moeten bedenken.
  • Hun visie op de toekomst wordt samengevat in : Society 5.0. Zij gaan bouwen aan een samenleving waar big data, Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI) en de brede toepassing van robots het straatbeeld zal bepalen. En die toepassingen worden natuurlijk ook gebruikt in de industrie. Wij als maintenance professionals zullen daar ook heel veel van kunnen leren, dat kan niet anders! Hoe gaaf is dat!

Ik hoop dat u net zo enthousiast wordt als wij al zijn. Wij hebben onze vragen al klaar maar wij willen ook graag u de gelegenheid bieden uw vragen te stellen en virtueel met ons mee te gaan. Wij gaan daar verschillende kanalen voor gebruiken. Ook hebben wij een speciaal emailadres aangemaakt waar u uw vraag rechtstreeks kan stellen. Wij gaan dan voor u op zoek naar het antwoord op uw vraag. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Het emailadres waar u uw vraag kan stellen is: japan@impazz.nl

Namens het Impazz Iwakura Missie Team,

Arjan Bijker
https://www.impazz.nl/japan