PROGRAMMA

PROGRAMMA MAIN INDUSTRY 2023

OPENINGSCONGRES: Masterplan Skills

22 MAART: 10:00 UUR – SEMINARRUIMTE 2

In samenwerking met de Hanzehogeschool
Tijdens de opening van de MAIN Industry Beurs wordt het Masterplan Skills gepresenteerd met een keynote van Lector Regionale Arbeidsmarkt Arjen Edzes, een toelichting op het plan van Marike Peterzon (docent/onderzoeker Hanzehogeschool) en Wilbert van den Eijnde (Lector Smart Sustainable Manufacturing). Dit alles onder de bezielde leiding van Hans Praat (NOM en SIH-Noord).

11:00 uur t/m 12.30 uur– werkconferentie Veranderend leren in de industrie
In de werkconferentie gaan we met de deelnemers in gesprek over de drie thema’s: Hoe kan de skillsgap gedicht worden? (onder leiding van Marike Peterzon) Op welke manier kan de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterkt worden? (onder leiding van Bas Baalmans) EN Flexibel leren in skillslabs.(Onder leiding van Wilbert van de Eijnde) Er zijn twee ronden, dus iedere deelnemer kan deelnemen aan twee sessies. De conferentie wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling.

Toelichting Masterplan Skills
Het huidige onderwijs- en arbeidsecosysteem is niet meer in balans. In de industrie is een tekort aan medewerkers, hebben zittende medewerkers niet meer de juiste kennis en sluit de kennis in het onderwijs onvoldoende aan bij wat nodig is op de werkvloer. Marike Peterzon (Hanzehogeschool) en Wilbert van den Eijnde (NHL/Stenden)  onderzochten voor de Smart Industry Hub Noord Nederland het noordelijk arbeidsecosysteem in de industrie en komen op basis hiervan tot 20 aanbevelingen aan industrie en onderwijs.

De snelle ontwikkelingen in de techniek vragen om studenten en medewerkers die nooit uitgeleerd zijn. Nodig zijn mensen met een positieve houding t.o.v. het leren van nieuwe dingen en om werkgevers die hun medewerkers hierin stimuleren en faciliteren. Dit vraagt om een toenemende flexibilisering van onderwijs, om meer nadruk op leren door te doen (en minder op leren door te lezen) en op blijven leren (leven lang leren).  Een mooie manier om dit te doen is het leren in een skillslab – een omgeving met een demo- en testopstelling (een productielijn bijvoorbeeld), waar studenten en medewerkers van bedrijven samen werken en leren aan nieuwe technologie (bijvoorbeeld voorspellend onderhoud met data gedreven systemen).

De 20 aanbevelingen richten zich op het verbeteren van de kloof tussen de huidige én de gewenste skills (Skillsgap – het helpen van bedrijven om competenties in kaart te brengen). Ook richten ze zich op het flexibel leren in skillslabs (op welke manier kan dit leren ook gecertificeerd worden bijvoorbeeld) en op het verbeteren van de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven (mogelijkheden voor korte skillsgerichte trajecten). In het algemeen zou de betrokkenheid van het traditionele HBO en WO bij leven lang leren onderwijs vergroot kunnen worden – nu wordt dit veel gedaan door particuliere aanbieders. Juist door de faciliteiten (skillslabs, apparatuur) van traditionele hogescholen meer open te stellen voor leven lang leren liggen hier kansen. De particuliere aanbieders hebben deze faciliteiten niet – en juist omdat leren door te doen in industrie erg belangrijk is zou dit een mooie kans zijn om elkaar wederzijds te versterken.

Groninger Seaports organiseert op onderstaande dagen de volgende activiteiten.

Heet u interesse om hierbij aan  te sluiten? Neem dan contact op met: Laura van Leeuwen: 0596 640 400

DONDERDAG 23 MAART
van 11.30 uur 13.00 uur

Pitchlunch hosted by OWIC

SPIE Maintenance Solutions

WOENSDAG 22 MAART
van 10.30 tot en met 11.30 uur

SEMINARRUIMTE 1

DONDERDAG 23 MAART
van 10.30 tot en met 11.30 uur

S&S SYSTEMS | De grote uitdaging is nu!

WOENSDAG 22 MAART

14:30 uur

15:00 uur

15:30 uur

 

SEMINARRUIMTE 1

van 14.30 tot en met 16.00 uur

De grote uitdaging! | Jeroen Kleef

IT Circulariteit binnen de industrie | Bart Sels

Internationaal ondernemen is een kwestie van kansen grijpen | Marcel van der Kooi

Meer informatie vind je op www.degroteuitdaging.nu

jeroen

TICKETS

Via de onderstaande knop kunt u alvast uw toegangskaarten voor de derde editie van MAIN Industry reserveren. Na uw registratie ontvangt u de tickets per e-mail. Deze kunt u eenvoudig uitprinten of tonen op uw smartphone, zodat deze bij de entree gescand kunnen worden.

BEURSDATA

woensdag 22 maart 2023
donderdag 23 maart 2023

LOCATIE

Martiniplaza Groningen
Leonard Springerlaan 2
9727 KB Groningen

Tel.: 050 522 2777

OPENINGSTIJDEN

van 09.30 tot 19.30 uur
van 10.30 tot 18.00 uur

ORGANISATIE

AST Expo BV
Stobbenhorst 2
7627 NN Bornerbroek
Tel.: 0546 546 820
Mob.: 06 415 642 30

privacyverklaring | algemene voorwaarden | contactinformatie
COPYRIGHT © 2023 – AST EXPO