30 MAART 2022 OM 11.15 UUR

Smart Industry Hub Noord

HET OPENINGSCONGRES: AAN DE SLAG MET SMART INDUSTRY

Het spits van Main Industry wordt afgebeten met het openingscongres. Dit jaar gebeurt dat in samenwerking met de Smart Industry Hub Noord-Nederland.
De Smart Industry Hub gaat bedrijven ondersteunen bij het oppakken van digitalisering en smart industry. De partners van de Smart Industry Hub Noord zijn de FME, Metaalunie, NPAL, Technologies Added, InnovatieCluster Drachten, Ynbusiness, GroBusiness, IBDO en de RUG, Hanze en NHAL Stenden.

Smart Industry en digitalisering staan hoog op de agenda van producerend (Noord) Nederland. Nu wordt het tijd om concrete stappen te gaan zetten. Tijdens het openingscongres van de Vakbeurs Main Industry zal de Smart Industry Hub Noord (SIH Noord) aangeven hoe dat kan.

  • Wat kan de industrie met Kunstmatige Intelligentie? Jan Post legt uit wat Kunstmatige Intelligentie is en hoe bedrijven die kunnen inzetten om de productiviteit te vergroten. Jan Post is bijzonder hoogleraar Digital Manufacturing van de RUG en kwartiermaker van de AI Hub Noord Nederland.
  • Maak van je Fabriek een Smart Factory. SIH-Noord heeft een Smart Factory Assessment samengesteld waarmee productiebedrijven kunnen beoordelen hoe ver men is qua digitalisering en wat de volgende stappen zouden kunnen zijn. Inmiddels hebben meer dan 80 noordelijke bedrijven dit (gratis) Assessment gedaan en is men razend enthousiast. Marije Bakker van de FME legt uit hoe het Assessment werkt en hoe je mee kunt doen.
  • Lessons learned We vragen drie bedrijven die druk bezig zijn met digitalising en Smart Industry naar hun ervaringen en tips. Tabe Bruinsma (Ynbusiness) gaat in gesprek met Proba uit Dokkum, Maarten Soppe (GroBussinessd) interviewt Hoza
    Logistics Solutions uit Scheemda en Andre Harmens (IBDO) ondervraagt de M&G
    Group uit Assen.
  • De Smart Industry Hub Noord biedt bedrijven op allerlei manieren (gratis) ondersteuning bij digitalisering en toepassen van Smart Industry-oplossingen. We leggen uit wat bedrijven van de SIH-Noord kunnen verwachten en hoe dat werkt.
  • De snelste weg om je fabriek slimmer te maken is om Solution Providers in te schakelen. Zij ontwikkelen maatwerk oplossingen voor Smart Factories. NPAL en de SIH-Noord hebben Noordelijke Solution Providers gebundeld in een nieuw cluster dat zich tijdens Main Industry voor het eerst aan de buitwacht presenteert. Dit onderdeel wordt verzorgd door Auke Piet van der Meulen (NPAL) en Bert Oosting (inhoudelijk deskundige).

Het openingscongres vindt plaats op 30 maart a.s. Aanvang 11.15 uur, einde 12.45 uur.

Het congres is gratis toegankelijk voor bezoekers aan Main Industry.

Wenst u aanwezig te zijn bij het openingscongres? Dat kan, meld u zich vooraf kos: